RSS

Tag Archives: (lớp 9) BÀI 42 (tiếp theo). Địa lí tỉnh (thành phố)

Bài 42 (tiếp theo). Địa lí tỉnh (thành phố) (Địa lý 9)

Bài 42 (tiếp theo). Địa lí tỉnh (thành phố) (Địa lý 9)

III. Dân cư và lao động
1. Gia tăng dân số
-Số dân
-Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm
-Gia tăng cơ giới.
-Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới biến động dân số.
-Tác động của gia tăng dân số tới đời sống và sản xuất.

Bản đồ Dân cư tỉnh Đăk Lăk

Bản đồ Dân cư tỉnh Đăk Lăk

Read the rest of this entry »

Advertisements
 

Nhãn: