RSS

Tag Archives: (lớp 8) BÀI 5. Đặc điểm dân cư-xã hội châu Á

Bài 5. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á (Địa lý 8)

Bài 5. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á (Địa lý 8)

1. Một châu lục đông dân nhất thế giới
– Châu Á có số dân đông nhất so với các châu khác: số dân lớn, tăng nhanh, mật độ dân số cao, luôn chiếm hơn 1/2 dân số toàn thế giới.
– Ngày nay do áp dụng tích cực chính sách dân số nên tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm đáng kể (1.3%, ngang với mức trung bình năm của thế giới).

2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc
Dân cư châu Á chủ yếu thuộc các chủng tộc: Môn- gô- lô- ít, Ơ- rô- pê- ô- it và một số ít thuộc chủng tộc Ô- xtra-lô- ít.

Hinh 5.1. Lược đồ phân bố các chủng tộc châu Á

Hinh 5.1. Lược đồ phân bố các chủng tộc châu Á

Read the rest of this entry »

Advertisements
 
%(count) bình luận

Posted by trên Tháng Bảy 2, 2015 in Sách giáo khoa Địa lí 8

 

Nhãn: