RSS

Tag Archives: (lớp 8) BÀI 44. Thực hành: Tìm hiểu địa phương

Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu địa phương (Địa lý 8)

Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu địa phương (Địa lý 8)

1. Tên gọi, vị trí đía lý của địa điểm:
+Nằm ở đâu trong xã, thôn, huyện.
+Gần những công trình xây dựng, đường sá hoặc sông, núi nào của địa phương.

2. Lịch sử phát triển của địa điểm:
+Được xây dựng từ khi nào.
+Hiện trạng hiện nay.

3. Vai trò và ý nghĩa của địa điểm
-Đối với nhân dân trong xã, huyện
-Đối với nhân dân tỉnh, nhân dân cả nước

Ban do Hanh chinh Dak Lak

Advertisements
 
 

Nhãn: