RSS

Tag Archives: (lớp 7) BÀI 33. Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

Bài 33. Các khu vực châu Phi (tiếp theo) (Địa lý 7)

Bài 33. Các khu vực châu Phi (tiếp theo) (Địa lý 7)

Hinh 32.1. Lược đồ ba khu vực châu Phi

Hinh 32.1. Lược đồ ba khu vực châu Phi

3. Khu vực Nam Phi
a. Khái quát tự nhiên
Phần lớn khu vực Nam Phi có khí hậu nhiệt đới, càng vào sâu trong nội địa có xavan và hoang mạc, riêng phần phía Nam có khí hậu Địa Trung Hải.

b. Khái quát kinh tế-xã hội
– Dân cư khu vực Nam Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-ít, Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít và người lai. Phần lớn theo đạo Thiên chúa.
– Các nước ở khu vực Nam Phi có trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch nhau (Phát triển nhất là Cộng hòa Nam Phi).

Xem thêm về Khu vực Nam Phi tại đây!

Hinh 32.3. Lược đồ kinh tế châu Phi

Hinh 32.3. Lược đồ kinh tế châu Phi

Read the rest of this entry »

Advertisements
 

Nhãn: