RSS

Tag Archives: (lớp 7) BÀI 29. Dân cư-xã hội châu Phi

Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi (Địa lý 7)

Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi (Địa lý 7)

1. Lịch sử và dân cư
– Dân cư phân bố không đều.
– Sự phân bố dân cư ở Châu Phi phụ thuộc chặt chẽ vào đặc điểm của các môi trường tự nhiên.
– Đa số dân châu Phi sống ở nông thôn
– Các thành phố có trên 1 triệu dân thường tập trung ở ven biển.

Hinh 29.1. Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi

Hinh 29.1. Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi

2. Sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người châu Phi
a. Bùng nổ dân số
– Châu Phi có 818 triệu dân (2001) chiếm 13,4% thế giới
– Tỉ lệ gia tăng tự nhiên vào loại cao nhất thế giới > 2,4 %.
– Nằm ở Trung Phi (Ê-ti-ô-pia, Tan-đa-ni-a, Ni-giê-ri-a..)

b. Xung đột tộc người
– Sự bùng nổ dân số, xung đột tộc người, đại dịch AIDS và sự can thiệp của nước ngoài là nguyên nhân chủ yếu làm kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội Châu Phi.

Read the rest of this entry »

Advertisements
 

Nhãn: