RSS

Tag Archives: (lớp 7) BÀI 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng

Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng (Địa lý 7)

Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng (Địa lý 7)

1. Các lục địa và các châu lục
– Lục địa là khối đất liền rộng lớn có biển và đại dương bao quanh.
– Người ta dựa vào đặc điểm tự nhiên mà phân ra 6 lục địa (Á-Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôx-trây-li-a, Nam Cực.)
– Châu lục bao gồm các lục địa và các đảo thuộc lục địa đó.
– Dựa vào ý nghĩa lịch sử, kinh tế, chính trị, phân ra 6 châu lục (Châu Á, Châu Âu, Châu Mĩ, Châu Phi, Châu Nam Cực , Châu Đại Dương).

2. Các nhóm nước trên thế giới
Người ta thường dựa vào chỉ số phát triển con người (HDI) :
– Thu nhập bình quân đầu người
– Tỉ lệ biết chữ, đi học
– Tuổi thọ trung bình
– Tỉ lệ tử vong trẻ em
– Ngoài ra còn phân loại ra nước công nghiệp và nước nông nghiệp.

Hinh 25.1. Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các quốc gia trên thế giới (năm 2000)

Hinh 25.1. Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các quốc gia trên thế giới (năm 2000)

Read the rest of this entry »

Advertisements
 

Nhãn: