RSS

Tag Archives: (lớp 6) BÀI 12 : Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 12 : Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất (Địa lý 6)

Bài 12 : Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất (Địa lý 6)

1. Tác dụng của nội lực và ngoại lực
a. Nội lực
– Là lực sinh ra ở bên trong Trái Đất, có tác động nén ép vào các lớp đá, làm cho chúng uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa hoặc động đất.
b. Ngoại lực
– Là lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu là 2 quá trình: Phong hoá các loại đá và xâm thực (nước chảy, gió…).

2. Núi lửa và động đất
a. Núi lửa
– Núi lửa là hình thức phun trào mác ma dưới sâu lên mặt đất.
– Núi lửa đang phun hoặc mới phun là núi lửa đang hoạt động.
– Núi lửa ngừng phun đã lâu là núi lửa tắt, dung nham phân huỷ tạo thành lớp đất đỏ phì nhiêu rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.
-Mác ma là những vật chất nóng chảy, nằm ở dưới sâu, trong vỏ Trái Đất, nơi có nhiêt độ trên 1000oC.

Hinh 31. Cấu tạo bên trong của núi lửa

Hinh 31. Cấu tạo bên trong của núi lửa

b. Động đất
– Động đất là hiện tượng tự nhiên xảy ra đột ngột từ trong lòng đất, ở dưới sâu, làm cho các lớp đá rung chuyển dữ dội.
+ Gây thiệt hại đối với con người, nhà cửa, đường sá, cầu cống, công trình xây dựng, của cải vật chất…
– Để đo các chấn động của động đất người ta dùng thang Richte (9 bậc).

Read the rest of this entry »

Advertisements
 
5 phản hồi

Posted by trên Tháng Bảy 28, 2015 in Sách giáo khoa Địa lí 6

 

Nhãn: