RSS

Tag Archives: (lớp 5) BÀI 17. Châu Á

Bài 17. Châu Á (Địa lý 5)

Bài 17. Châu Á (Địa lý 5)

Hinh 1. Lược đồ các châu lục và đại dương

1. Vị trí địa lí và giới hạn
Châu Á dài từ gần cực Bắc tới quá Xích đạo, ba phía giáp biển và đại dương.

2. Đặc điểm tự nhiên

Hinh 3. Lược đồ các khu vực châu Á

Hinh 3. Lược đồ các khu vực châu Á

– Châu Á có nhiều dãy núi và đồng bằng lớn.
– Núi và cao nguyên chiếm phần lớn (3/4) diện tích châu Á.
– Đỉnh Ê-vơ-rét (8.848 m) thuộc dãy Himalaya cao nhất thế giới.
– Châu Á có đầy đủ các đới khí hậu (từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới).
– Châu Á có nhiều cảnh thiên nhiên.

Read the rest of this entry »

Advertisements
 

Nhãn: