RSS

Tag Archives: (lớp 12) BÀI 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt (Địa lý 12)

Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt (Địa lý 12)

Bài tập 1:

Cho bảng số liệu (trang 98 SGK):

Bảng 23.1. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH TRỒNG TRỌT (theo giá so ánh 1994)

 (Đơn vị: tỉ đồng)

Loại cây

Năm

Tổng số

Lương thực Rau đậu Cây công nghiệp Cây ăn quả

Cây khác

1990

49604,0

33289,6 3477,0 6692,3 5028,5

1116,6

1995

66183,4

42110,4 4983,6 12149,4 5577,6

1362,4

2000

90858,2

55163,1 6332,4 21782,0 6105,9

1474,8

2005

107897,6

63852,5 8928,2 25585,7 7942,7

1588,5

a) Tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%).
b) Nhận xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ánh điều gì trong sản xuất lương thực, thực phẩm và trong việc phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới?

Read the rest of this entry »

Advertisements
 
%(count) bình luận

Posted by trên Tháng Mười Hai 24, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 12

 

Nhãn: