RSS

Tag Archives: (lớp 12) BÀI 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng (Địa lý 12)

Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng (Địa lý 12)

Cho bảng số liệu (trang 80 SGK):

Bảng 19. THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI/THÁNG THEO CÁC VÙNG

(Đơn vị: nghìn đồng)

Năm

Vùng

1999

2002

2004

CẢ NƯỚC

295,0

356,1

484,4

Trung du miền núi

Bắc Bộ

Đông Bắc

210,0

268,8

379,9

Tây Bắc

197,0

265,7

Đồng bằng sông Hồng

280,3

353,1

488,2

Bắc Trung Bộ

212,4

235,4

317,1

DH Nam Trung Bộ

252,8

305,8

414,9

Tây Nguyên

344,7

244,0

390,2

Đông Nam Bộ

527,8

619,7

833,0

ĐB sông Cửu Long

342,1

371,3

471,1

1. Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/ tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004.

2. So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng qua các năm.

Read the rest of this entry »

Advertisements
 
4 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Hai 25, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 12

 

Nhãn: