RSS

Category Archives: THI QUỐC GIA THPT

Giải đề thi Tham khảo môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2018

Giải đề thi Tham khảo môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2018

– Đây là gợi ý đáp án của Ôn thi Địa .
– Các bạn góp ý thêm nhé.

Cảm ơn các bạn!

Read the rest of this entry »

Advertisements
 

Phổ điểm môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Phổ điểm môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Tổng số thí sinh

495946

Điểm trung bình

6,2

Điểm trung vị

6,25

Số thí sinh đạt <=1 điểm

525

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

87254 (17,5%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6,5

(Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đề thi, Đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi, Đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi, Đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

-Mã đề 301
-Đáp án 301
41-D, 42-B, 43-D, 44-A, 45-A, 46-D, 47-C, 48-D, 49-A, 50-D
51-D, 52-C, 53-D, 54-A, 55-C, 56-A, 57-C, 58-D, 59-B, 60-C
61-D, 62-A, 63-B, 64-A, 65-D, 66-A, 67-C, 68-C, 69-A, 70-C
71-A, 72-C, 73-C, 74-D, 75-B, 76-A, 77-A, 78-A, 79-C, 80-C

-Mã đề 302
-Đáp án 302
41-B, 42-C, 43-A, 44-C, 45-B, 46-B, 47-B, 48-A, 49-A, 50-A
51-B, 52-B, 53-D, 54-C, 55-C, 56-B, 57-C, 58-D, 59-D, 60-D
61-C, 62-A, 63-D, 64-B, 65-D, 66-B, 67-C, 68-C, 69-A, 70-B
71-D, 72-C, 73-A, 74-A, 75-D, 76-C, 77-D, 78-A, 79-C, 80-D

-Mã đề 303
-Đáp án 303
41-D, 42-A, 43-B, 44-C, 45-A, 46-D, 47-B, 48-C, 49-D, 50-D
51-A, 52-D, 53-A, 54-D, 55-C, 56-B, 57-B, 58-C, 59-C, 60-A
61-B, 62-D, 63-A, 64-C, 65-B, 66-A, 67-B, 68-B, 69-A, 70-A
71-D, 72-D, 73-C, 74-A, 75-B, 76-B, 77-C, 78-C, 79-A, 80-C

Read the rest of this entry »

 

Giải đề thi Tham khảo môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2017

Giải đề thi Tham khảo môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2017

– Đây là gợi ý đáp án của Ôn thi Địa .
– Các bạn tham khảo nhé.

Read the rest of this entry »

 

Giải đề thi Thử nghiệm môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2017

Giải đề thi Thử nghiệm môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2017

– Đây là gợi ý đáp án của Ôn thi Địa .
– Các bạn góp ý thêm nhé.

Cảm ơn các bạn!

giai-1-de-thi-thu-nghiem-trac-nghiem-thpt-dia-ly-2017

Read the rest of this entry »

 

Bộ tài luyện luyện thi Trắc nghiệm môn Địa lý, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 (2 quyển)

Bộ tài luyện luyện thi Trắc nghiệm môn Địa lý, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 (2 quyển)

Bộ tài luyện luyện thi Trắc nghiệm môn Địa lý, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 (2 quyển)

-Quyển I: Trắc nghiệm Lý thuyết Địa lý lớp 12.
-Quyển II: Trắc nghiệm Atlat, Biểu đồ, Bảng số liệu…

Chúng tôi đang tích cực biên soạn và dự kiến khoảng tháng 2/2017 sẽ hoàn thành!

 

Giải đề thi Minh họa môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2017

Giải đề thi Minh họa môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2017

– Đây là gợi ý đáp án của Ôn thi Địa .
– Các bạn góp ý thêm nhé. Cảm ơn các bạn!

giai (1) Trac nghiem THPT Dia ly 2017

Read the rest of this entry »