RSS

Category Archives: Sách giáo khoa Địa lí 9

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong SGK Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong SGK Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong sách giáo khoa môn Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Click các link dưới đây để tải về xem:

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 12

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 11

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 10

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 9

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 8

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 7

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 6

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 5

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 4

Advertisements
 

Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ (Địa lý 9)

Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ (Địa lý 9)

1. Dựa vào bảng 34.1 (trang 124 SGK 9):

Bảng 34.1. TỈ TRỌNG MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ SO VỚI CẢ NƯỚC, NĂM 2001 (cả nước = 100%)

Các ngành công nghiệp trọng điểm

Sản phẩm tiêu biểu

Tên sản phẩm

Tỉ trọng so với cả nước (%)

Khai thác nhiên liệu

Dầu thô

100,0

Điện

Điện sản xuất

47,4

Cơ khí – Điện tử

Động cơ điêden

77,8

Hoá chất

Sơn hoá học

78,1

Vật liệu xây dựng

Xi măng

17,6

Dệt may

Quần áo

47,5

Chế biến lương thực thực phẩm

Bia

39,8

Vẽ biểu đồ thích hợp  thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước.

Cách làm:

Read the rest of this entry »

 
4 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Hai 14, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 9

 

Nhãn:

Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long (Địa lý 9)

Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long (Địa lý 9)

1. Dựa vào bảng 37.1 (trang 134 SGK 9):

Bảng 37.1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ CẢ NƯỚC, NĂM 2002

(Đơn vị: nghìn tấn)

Vùng

Sản lượng

Đồng bằng

sông Cửu Long

Đồng bằng

sông Hồng

Cả nước

Cá biển khai thác

493,8

54,8

1189,6

Cá nuôi

283,9

110,9

486,4

Tôm nuôi

142,9

7,3

186,2

Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ờ Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước (cả nước = 100%).

Cách làm:

Read the rest of this entry »

 
6 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Hai 13, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 9

 

Nhãn:

Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí (Địa lý 9)

Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí (Địa lý 9)

1. Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ

Bảng 40.1. TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA MỘT SỐ ĐẢO VEN BỜ

Các hoạt động

Các đảo có điều kiện thích hợp

Nông ,Lâm nghiệp

Cát Bà ,Lý Sơn ,Phú Quốc ,Côn Đảo

Ngư nghiệp

Cô Tô, Cái Bầu ,Cát Bà ,Cù lao Chàm,Phú Quý ,Côn Đảo,Hòn Khoai,Thổ Chu,Hòn Rái,Phú Quốc ,Lý Sơn

Du lịch

Các đảo trong Vịnh Hạ Long,Vịnh Nha Trang ,Cát Bà ,Côn Đảo ,Phú Quốc

Dịch vụ biển

Cái Bầu ,Cát Bà ,Trà Bản,Phú Quý ,Côn Đảo ,Hòn Khoai,Thổ Chu ,Phú Quốc

Dựa vào bảng 40.1 (trang 144 SGK 9), hãy cho biết những đảo có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển?

Cách làm:

Read the rest of this entry »

 
10 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Hai 12, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 9

 

Nhãn:

Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 (Địa lý 9)

Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 (Địa lý 9)

1. Quan sát tháp dân số năm 1989 và năm 1999 (trang 18 SGK 9)

Hình 5.1.Tháp dân số Việt Nam năm 1989 và năm 1999, trang 18, lop 9

Hình 5.1.Tháp dân số Việt Nam năm 1989 và năm 1999

Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về các mặt :
– Hình dạng của tháp.
– Cơ cấu dân số theo độ tuổi.
– Ti lệ dân số phụ thuộc.

Cách làm:

Read the rest of this entry »

 
19 phản hồi

Posted by trên Tháng Chín 11, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 9

 

Nhãn:

Bài 10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm (Địa lý 9)

Bài 10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm (Địa lý 9)

Chọn một trong hai bài tập sau:

Bài 1. Cho bảng số liệu (trang 38 SGK 9):

Bảng 10.1. DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG, PHÂN THEO NHÓM CÂY

(Đơn vị: nghìn ha)

           Năm                                              

Các nhóm cây

1990

2002

Tổng số

9040,0

12831,4

Cây lương thực

6474,6

8320,3

Cây công nghiệp

1199,3

2337,3

Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác

1366,1

2173,8

a) Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây. Biểu đồ năm 1990 có bán kính là 20 mm; biểu đồ năm 2002 có bán kính là 24 mm.
b)Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây.

Cách làm:

Read the rest of this entry »

 
45 phản hồi

Posted by trên Tháng Chín 10, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 9

 

Nhãn:

Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế (Địa lý 9)

Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế (Địa lý 9)

Cho bảng số liệu sau đây (trang 60 SGK 9):

Bảng 16.1. CƠ CẤU GDP CỦA NƯỚC TA THỜI KÌ 1991-2002

(Đơn vị: %)

Năm

Cơ cấu

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002
Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nông, lâm, ngư 40,5 29,9 27,2 25,8 25,4 23,3 23,0
Công nghiệp- xây dựng 23,8 28,9 28,8 32,1 34,5 38,1 38,5
Dịch vụ 35,7 41,2 44,0 42,1 40,1 38,6 38,5

a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kì 1991-2002
b) Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
– Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên điều gì?
– Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng lên nhanh nhất? Thực tế này phản ánh điều gì?

Cách làm:

Read the rest of this entry »

 
32 phản hồi

Posted by trên Tháng Chín 9, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 9

 

Nhãn: