RSS

Category Archives: Sách giáo khoa Địa lí 7

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong SGK Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong SGK Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong sách giáo khoa môn Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Click các link dưới đây để tải về xem:

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 12

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 11

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 10

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 9

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 8

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 7

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 6

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 5

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 4

Advertisements
 

Bài 34. Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi (Địa lý 7)

Bài 34. Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi (Địa lý 7)

1. Quan sát hình 34.1 (trang 107 SGK Địa lý 7), cho biết:
– Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi?
– Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi?
– Nhận xét về sự phân hoá thu nhập bình quân theo đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi.

Hinh 34.1. Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (năm 2000)

Hinh 34.1. Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (năm 2000)

– Các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm là : Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Li-bi, Ai Cập, Na-mi-bi-a, Bốt-xa-voa, Cộng hoà Nam Phi, phân bố ở phía bắc ven Địa Trung Hải và cực nam của châu Phi.
– Các nước có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm là : Buốc-ki-na Pha-xô, Ni-giê, Sát, Ê-ti-ô-pi-a, Xô-ma-li, phân bố ở Trung và Nam Phi.
=> Thu nhập bình quân đầu người không đều giữa 3 khu vực : Nam Phi là cao nhất rồi đến Bắc Phi và Trung Phi là thấp nhất. Trong từng khu vực, thu nhập bình quân đầu người cũng không giống nhau.

Read the rest of this entry »

 
 

Nhãn:

Bài 40. Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” (Địa lý 7)

Bài 40. Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” (Địa lý 7)

1. Quan sát hình 37.1 (trang 116 SGK Địa lý 7), hình 39.1 (trang 122 SGK Địa lý 7) và kiến thức đã học, cho biết:
+ Tên các đô thị lớn lớn ở Đông Bắc Hoa Kì.
+ Tên các ngành công nghiệp chính ở đây.
+ Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở cùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút?

Hinh 37.1. Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Bắc Mĩ

Hinh 37.1. Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Bắc Mĩ

Read the rest of this entry »

 
3 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Hai 3, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 7

 

Nhãn:

Bài 46. Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy An-đet (Địa lý 7)

Bài 46. Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy An-đet (Địa lý 7)

1. Quan sát hình 46.1 (trang 139 SGK Địa lý 7), cho biết các đai thực vật theo chiều cao ở sườn tây dãy An-đet.

Hinh 46.1. Sơ đồ sườn tây An-đet qua lãnh thổ Pê-ru

Hinh 46.1. Sơ đồ sườn tây An-đet qua lãnh thổ Pê-ru

– Từ 0 -1000m : Thực vật nửa hoang mạc
– Từ 1000m – Trên 2000m : Cây bụi, xương rồng
– Trên 2500m – trên 3500m : Đồng cỏ , cây bụi .
– Trên 3500m – 5000m : Đồng cỏ núi cao
– Trên 5000m : Băng tuyết.

Read the rest of this entry »

 
15 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Hai 2, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 7

 

Nhãn:

Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a (Địa lý 7)

Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a (Địa lý 7)

1. Dựa vào hình 48.1 (trang 144 SGK Địa lý 7) và lát cắt địa hình dưới đây (hình 50.1 trang 151 SGK Địa lý 7), trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a theo gợi ý sau:
– Địa hình có thể chia làm mấy khu vực?
– Đặc điểm địa hình và độ cao chủ yếu ở mỗi khu vực.
– Đỉnh núi cao nhất nằm ở đâu? Cao khoảng bao nhiêu?

Hinh 50.1. Lát cắt địa hình lục địa Ô-xtrây-li-a theo vĩ tuyến 30oN

Hinh 50.1. Lát cắt địa hình lục địa Ô-xtrây-li-a theo vĩ tuyến 30oN

Dựa vào lát cắt địa hình lục địa ô-xtrây-li-a theo vĩ tuyến 30°N, từ tây sang đông bao gồm:
+ Các khu vực:
.Đồng bằng ven biển phía tây.
.Cao nguyên tây Ô-xtrây-li-a.
.Đồng bằng trung tâm.
.Dãy đông Ô-xtrây-li-a.
.Đồng bằng ven biển phía đông.
+ Đặc điểm: Ven biển phía tây là đồng bằng nhỏ, hẹp; sau đó đến cao nguyên tây Ô-xtrây-li-a có độ cao trung bình khoảng 500 m, tiếp đến là khu vực đồng bằng trung tâm có độ cao trung bình khoảng 200m. Có hồ Ây-rơ sâu -16m, có sông Đac-linh chảy qua. Tiếp đến là dãy Đông Ô-xtrây-li-a, có đỉnh Rao-đơ-mao cao 1500 m dựng đứng ven biển, đến đồng bằng ven biển phía đông.
+ Đỉnh núi Rao-đơ-mao cao 1500 m dựng đứng ven biển, nằm ở dãy đông Ô-xtrây-li-a.

Read the rest of this entry »

 
29 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Hai 1, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 7

 

Nhãn:

Bài 53. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu (Địa lý 7)

Bài 53. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu (Địa lý 7)

1. Quan sát hình 51.2 (trang 155 SGK Địa lý 7):
– Cho biết vì sao ở cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len?
– Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhận xét về nhiệt độ châu Âu vào mùa đông?
– Nêu tên các kiểu khí hậu Châu Âu. So sánh diện tích của các vùng có kiểu khí hậu đó?

Hinh 51.2. Lược đồ khí hậu châu Âu

Hinh 51.2. Lược đồ khí hậu châu Âu

+ Cùng vĩ độ nhưng vùng ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len là do ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới.
+ Về mùa đông, nhiệt độ trung bình ở Châu Âu diễn biến theo chiều tăng dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây.
+ Châu Âu có 4 kiểu khí hậu:
. Ôn đới lục địa chiếm diện tích nhiều nhất.
. Ôn đới hải dương chiếm diện tích thứ hai.
. Khí hậu địa trung hải chiếm diện tích thứ ba.
. Khí hậu hàn đới chiếm diện tích thứ tư.

Read the rest of this entry »

 
21 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Một 30, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 7

 

Nhãn:

Bài 61. Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu (Địa lý 7)

Bài 61. Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu (Địa lý 7)

1. Xác định một số quốc gia trên lược đồ
– Quan sát hình 61.1 (trang 185 SGK Địa lý 7), hãy:
+Nêu tên và xác định vị trí của một số quốc gia thuộc các khu vực Bắc Âu, Tây và Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu.
+Xác định vị trí các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Hinh 61.1. Lược đồ các nước châu Âu

Hinh 61.1. Lược đồ các nước châu Âu

– Bắc Âu gồm: Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Ai-xơ-len.
– Các nước Đông Âu gồm : Lát-vi, Lit-va, Ê-xtô-ni-a, Bê-la-rut, Uc-rai-na, Môn-đô-va, LB Nga.
– Các nước Tây và Trung Âu: Anh, Ailen,  Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Luc-xem-bua, Đức, Balan, CH Sec, Xlôvakia, Rumani, Hungari, Áo, Thụy Sĩ.
– Các nước Nam Âu: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Crô-a-ti-a, Hec-xê-gô-vi-na, Xec-bi, Môn-tê-nê-grô, Ma-xê-đô-ni-a, Bungari, Anbani, Thổ Nhĩ Kì, Hy Lạp.
– Các nước thuộc Liên minh châu Âu, gồm 28 nước: 
.1951: Bỉ, Đức, Ý, Luxembourg, Pháp, Hà Lan
.1973: Đan Mạch, Ireland, Anh (đã ra đi ngày 24/6/2016)
.1981: Hy Lạp
.1986: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
.1995: Áo, Phần Lan, Thụy Điển
.2004: Séc, Hungary, Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Litva, Latvia, Estonia, Malta, Cộng hòa Síp
.2007: Romania, Bulgaria
.2013: Croatia.

Read the rest of this entry »

 
4 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Một 29, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 7

 

Nhãn: