RSS

Category Archives: Sách giáo khoa Địa lí 6

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong SGK Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong SGK Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong sách giáo khoa môn Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Click các link dưới đây để tải về xem:

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 12

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 11

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 10

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 9

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 8

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 7

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 6

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 5

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 4

Advertisements
 

Bài 16. Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn (Địa lý 6)

Bài 16. Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn (Địa lý 6)

1. Hãy cho biết:
– Đường đồng mức là những đường như thế nào?
– Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ, chúng ta có thể biết được hình dạng của địa hình?
+ Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao so với mực nước biển.
+ Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng dốc, các đường đồng mức càng thưa thì địa hình có độ dốc càng nhỏ.

 

2. Dựa vào các đường đồng mức, tìm các đặc điểm của địa hình trên lược đồ:

Hinh 44. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn

Hinh 44. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn

Read the rest of this entry »

 
4 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Một 28, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 6

 

Nhãn:

Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa (Địa lý 6)

Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa (Địa lý 6)

1. Quan sát biểu đồ hình 55 (trang 65 SGK Địa lý 6) và trả lời các câu hỏi sau:
– Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian bao lâu?
+Yếu tố nào thể hiện theo đường?
+Yếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột?
– Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào?
– Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào?
– Đơn vị tính nhiệt độ là gì? Đơn vị tính lượng mưa là gì?

Hinh 55. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

Hinh 55. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

+ Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ: nhiệt độ, lượng mưa. Thời gian 12 tháng.
.Yếu tố được thể hiện theo đường là Nhiệt độ.
.Yếu tố được thể hiện bằng hình cột là Lượng mưa.
+ Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng: Lượng mưa.
+ Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng: Nhiệt độ.
+ Đơn vị tính Nhiệt độ là ºC, đơn vị tính Lượng mưa là milimet (mm).

Read the rest of this entry »

 
5 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Một 27, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 6

 

Nhãn:

Bài 25. Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương (Địa lý 6)

Bài 25. Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương (Địa lý 6)

1. Dựa vào bản đồ các dòng biển trong Đại dương Thế giới, hãy:
– Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc, trong Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
– Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển ở nửa cầu Nam.
– So sánh vị trí và hướng chảy của các dòng biển nói trên ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam, từ đó rút ra nhận xét chung về hướng chảy của các dòng biển nóng là lạnh trong Đại dương Thế giới.

Hinh 64. Bản đồ các dòng biển trong Đại dương Thế giới

Hinh 64. Bản đồ các dòng biển trong Đại dương Thế giới

Read the rest of this entry »

 
32 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Một 26, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 6

 

Nhãn:

Bài 11. Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất (Địa lý 6)

Bài 11. Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất (Địa lý 6)

Trên lớp vỏ Trái Đất có các lục địa và đại dương. Phần lớn các lục địa đều tập trung ở nửa cầu Bắc, còn các đại dương phần bố chủ yếu ở nửa cầu Nam.
1. Hãy quan sát hình 28 (trang 34 SGK Địa lý 6) và cho biết:
-Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở nửa cầu Bắc.
-Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở nửa cầu Nam.

Hinh 28. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở các nửa cầu Bắc và Nam

Hinh 28. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở các nửa cầu Bắc và Nam

+ Nửa cầu Bắc: Lục địa: 39,4% và Đại dương: 60,6%
+ Nửa cầu Nam: Lục địa: 19,0% và Đại dương: 81,0%

Read the rest of this entry »

 
6 phản hồi

Posted by trên Tháng Chín 2, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 6

 

Nhãn:

Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất (Địa lý 6)

Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất (Địa lý 6)

1. Lớp vỏ sinh vật
– Các sinh vật sống trên bề mặt trái đất tạo thành lớp vỏ sinh vật.
– Sinh vật xâm nhập trong lớp đất đá, khí quyển, thuỷ quyển.

2. Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật
a. Đối với thực vật
– Khí hậu là yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố và đặc điểm của thực vật
– Trong yếu tố khí hậu lượng mưa và nhiệt độ ảnh hưởng lớn tới sư phát triển của thực vật
– Ảnh hưởng của địa hình tới sự phân bố thực vật
+Thực vật chân núi rừng lá rộng
+Thực vật sườn núi rừng lá hỗn hợp
+Thực vật sườn cao gần đỉnh lá kim
– Đất có ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật. Các loại đất có chất dinh dưỡng khác nhau nên thực vật khác nhau.

Hinh 67. Rừng mưa nhiệt đới và Hình 68. Hoang mạc nhiệt đới

Hinh 67. Rừng mưa nhiệt đới và Hình 68. Hoang mạc nhiệt đới

b. Đối với động vật
– Khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bố động vật trên Trái Đất.
– Động vật chịu ảnh hưởng khí hậu ít hơn vì động vật có thể di chuyển
c. Mối quan hệ giữa thực vật với động vật
– Sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phân bố các loài động vật.
– Thành phần, mức độ tập trung của thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố các loài động vật.

Hinh 69. Đài nguyên và Hình 70. Đồng cỏ nhiệt đới

Hinh 69. Đài nguyên và Hình 70. Đồng cỏ nhiệt đới

3. Ảnh hưởng của con người tới sự phân bố các loài động vật, thực vật trên Trái Đất
a. Tích cực
– Mang giống cây trồng, vật nuôi từ nơi khác nhau để mở rộng sự phân bố.
– Cải tạo nhiều giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao.
b. Tiêu cực
– Phá rừng bừa bãi ảnh hưởng tiêu cực thực vật, động vật mất nơi cư trú sinh sống.
– Ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp, phát triển dân số, dẫn đến thu hẹp môi trường sống sinh vật.

Read the rest of this entry »

 

Nhãn:

Bài 26. Đất. Các nhân tố hình thành đất (Địa lý 6)

Bài 26. Đất. Các nhân tố hình thành đất (Địa lý 6)

1. Lớp đất trên bề mặt lục địa
Lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa gọi là lớp đất (thổ nhưỡng).

2. Thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng
– Có 2 thành phần chính:
a. Thành phần khoáng
– Chiếm phần lớn trọng lượng của đất.
– Gồm: Những hạt khoáng có màu sắc loang lổ, kích thước to, nhỏ khác nhau.
b. Thành phần hữu cơ
– Chiếm một tỉ lệ nhỏ.
– Tồn tại trong tầng trên cùng của lớp đất.
– Tầng này có màu xám thẫm hoặc đen.
– Ngoài ra, trong đất còn có nước và không khí.
– Đất có tính chất quan trọng là độ phì. Độ phì là khả năng cung cấp cho thực vật nước, các chất dinh dưỡng và các yếu tố khác như nhiệt độ, không khí, để thực vật sinh trưởng và phát triển.

Hinh 66. Mẫu đất

Hinh 66. Mẫu đất

3. Các nhân tố hình thành đất
+ Đá mẹ: Sinh ra thành phần khoáng trong đất.
+ Sinh vật: Sinh ra thành phần hữu cơ.
+ Khí hậu: Gây thuận lợi hoặc khó khăn cho quá trình phân giải chất khoáng và hữu cơ trong đất.
+ Ngoài ra, sự hình thành đất còn chịu ảnh hưởng của địa hình và thời gian.

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: