RSS

Category Archives: Sách giáo khoa Địa lí 11

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong SGK Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong SGK Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong sách giáo khoa môn Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Click các link dưới đây để tải về xem:

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 12

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 11

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 10

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 9

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 8

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 7

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 6

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 5

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 4

Advertisements
 

Bài 9 (tiếp theo) – Tiết 3, Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản (Địa lý 11)

Bài 9 (tiếp theo) – Tiết 3, Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản (Địa lý 11)

1. Vẽ biểu đồ

Cho bảng số liệu sau (trang 84 SGK 11):

Bảng 9.5: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: tỉ USD)

Năm

Giá trị

1990

1995 2000 2001

2004

Xuất khẩu

287,6

443,1 489,2 403,5

565,7

Nhập khẩu

235,4

335,9 397,5 349,1

454.5

Cán cân thương mại

52,2

107,2 99,7 54,4

111,2

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.

Cách làm:

Read the rest of this entry »

 
10 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Hai 20, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 11

 

Nhãn:

Bài 10 (tiếp theo)-Tiết 3, Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc (Địa lý 11)

Bài 10 (tiếp theo)-Tiết 3, Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc (Địa lý 11)

1. Thay đổi trong giá trị GDP

Dựa vào bảng số liệu sau (trang 96 SGK 11):

Bảng 10.2: GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI 

(Đơn vị: tỉ USD)

Năm

Quốc gia

1985

1995

2004

Trung Quốc

239,0

697,6

1649,3

Toàn thế giới

12360,0

29357,4

40887,8

Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới và nhận xét

Cách làm:

Read the rest of this entry »

 
8 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Hai 19, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 11

 

Nhãn:

Bài 11 (tiếp theo)-Tiết 4, Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á (Địa lý 11)

Bài 11 (tiếp theo)-Tiết 4, Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á (Địa lý 11)

1. Hoạt động du lịch

Cho bảng số liệu (trang 111 SGK 11):

Bảng 11: SỐ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VÀ CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH Ở MỘT SỐ KHU VỰC CỦA CHÂU Á – NĂM 2003

STT

Khu vực

Số khách du lịch đến

(nghìn lượt người)

Chi tiêu của khách du lịch

(triệu USD)

1

Đông Á

67230

70594

2

Đông Nam Á

38468

18356

3

Tây Nam Á

41394

18419

a. Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch ở một số khu vực châu Á (năm 2003)

b. Tính bình quân mỗi lượt  khách du lịch đã chi tiêu hết bao nhiêu USD ở từng khu vực.

c. So sánh về số khách và chi tiêu của khách du lịch quốc tế ở khu vực Đông Nam Á với khu vực Đông Á và Tây Nam Á

Cách làm:

Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Hai 18, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 11

 

Nhãn:

Bài 12 (tiếp theo)-Tiết 2, Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a (Địa lý 11)

Bài 12 (tiếp theo)-Tiết 2, Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a (Địa lý 11)

Dựa vào bài Ô-xtrây-li-a (có thểm tham khảo thêm tư liệu từ báo chí và các tài liệu khác), hãy nhận xét và viết một báo cáo ngắn về dân cư Ô-xtrây-li-a, theo dàn ý dươci đây:

-Số dân và quá trình phát triển dân số.

-Sự phân bố dân cư.

-Chất lượng dân cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế – xã hội của Ô-xtrây-li-a.

Cách làm:

Read the rest of this entry »

 
 

Nhãn:

Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu nhưng cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển (Địa lý 11)

Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu nhưng cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển (Địa lý 11)

Cách làm:

Nội dung

Cơ hội

Thách thức

1. Tự do hoá thương mại:

Mở rộng thương mại, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Trở thành thị trường tiêu thụ cho các cường quốc kinh tế.

2. Cách mạng khoa học – công nghệ:

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức.

Nguy cơ tụt hậu xa hơn về trình độ phát triển kinh tế.

3. Sự áp đặt lối sống, văn hoá của các siêu cường

Tiếp thu các tinh hoa văn hoá của nhân loại.

Giá trị đạo đức bị biến đổi theo hướng xấu, ô nhiễm xã hội, đánh mất bản sắc dân tộc.

4. Chuyển giao công nghệ vì lợi nhuận:

Tiếp nhận đầu tư, công nghệ, hiện đại hoá cơ sở vật chất kĩ thuật.

Trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu cho các nước phát triển.

5. Toàn cầu hoá công nghệ:

Đi tắt, đón đầu từ đó có thể đuổi kịp và vượt các nước phát triển.

Gia tăng nhanh chóng nợ nước ngoài, nguy cơ tụt hậu.

6. Chuyển giao mọi thành tựu của nhân loại:

Thúc đẩy nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh hơn, hoà nhập nhanh chóng vào nền kinh tế thế giới.

Sự cạnh tranh trở nên quyết liệt, nguy cơ hoà tan.

7. Sự đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế:

Tận dụng tiềm năng thế mạnh toàn cầu để phát triển kinh tế đất nước.

Chảy máu chất xám, gia tăng tốc độ cạn kiệt tài nguyên.

 
%(count) bình luận

Posted by trên Tháng Chín 17, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 11

 

Nhãn:

Bài 6 (tiếp theo)-Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất Hoa Kì (Địa lý 11)

Bài 6 (tiếp theo)-Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất Hoa Kì (Địa lý 11)

1. Phân hoá lãnh thổ nông nghiệp

Lập bảng theo mẫu (trang 45 SGK 11) và điền vào bảng các loại nông sản chính.

2. Phân hoá lãnh thổ công nghiệp

hinh-6-7-cac-trung-tam-cong-nghiep-chinh-cua-hoa-ki-lop-11

 

Hinh 6.7. Các trung tâm công nghiệp chính của Hoa Kì

Lập bảng theo mẫu (trang 46 SGK 11) và điền vào bảng các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì.

Cách làm:

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: