RSS

Category Archives: Sách giáo khoa Địa lí 10

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong SGK Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong SGK Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Download bộ tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ… trong sách giáo khoa môn Địa Lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Click các link dưới đây để tải về xem:

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 12

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 11

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 10

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 9

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 8

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 7

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 6

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 5

– Tranh ảnh, Bản đồ, Biểu đồ, Sơ đồ… trong SGK Địa lý lớp 4

Advertisements
 

Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới (Địa lý 10)

Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới (Địa lý 10)

Bài số 1: 

Dựa vào bảng số liệu: (trang 133 SGK 10)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1990 – 2003

Năm

Sản phẩm

1950 1960 1970 1980 1990 2003
Than

(triệu tấn)

1820 2603 2936 3770 3387 5300
Dầu mỏ

(triệu tấn)

523 1052 2336 3066 3331 3904
Điện

(tỉ kwh)

967 2304 4962 8247 11832 14851
Thép

(triệu tấn)

189 346 594 682 770 870

Vẽ trên cùng một hệ toạ độ các đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phầm công nghiệp nói trên.

– Lấy năm 1950 = 100%, xử lý số liệu thể hiện tốc độ tăng trưởng (%), thảnh lập bảng số liệu tinh.

– Lấy năm đầu tiên làm gốc và bằng 100% Từ đó tính tỉ lệ tăng trưởng của từng loại sản phẩm ở các năm sau so với năm gốc. 

– Có chú giải các đường biểu diễn.

Cách làm:

Read the rest of this entry »

 
34 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Hai 16, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 10

 

Nhãn:

Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma (Địa lý 10)

Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma (Địa lý 10)

Bài 38, lớp 10

Vị trí kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma trên Bản đồ thế giới

Read the rest of this entry »

 
 

Nhãn:

Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (Địa lý 10)

Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (Địa lý 10)

Hình 2.2

Hinh 2.2. Công nghiệp điện Việt Nam

-Tên bản đồ: Công nghiệp điện Việt Nam
-Tên phương pháp: Kí hiệu điểm Kí hiệu theo đường
– Đối tượng được biểu hiện:
+ Tên các đối tượng (các nhà máy)
+ Vị trí các đối tượng
+ Chất lượng, quy mô đối tượng.

– Ta biêt được: 
+ Nhà máy: thủy điện, nhiêt điện, nhà máy thủy điện đang xây dựng.
+ Trạm biến áp
+ Đường dây 220 KV, 500 KV
+ Biên giới lãnh thổ…

Read the rest of this entry »

 

Nhãn:

Bài 10. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ (Địa lý 10)

Bài 10. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ (Địa lý 10)

1. Xác định trên hình 10 (trang 38 SGK Địa lý 10) và Bản đồ các mảng kiến tạo (hình 7.3, trang 27 SGK Địa lý 10), các vành đai động đất, núi lửa và và Bản đồ Tự nhiên Thế giới các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ.
2. Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ.

Hinh 10. Các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ

Hình 10. Các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ

Hinh 7.3. Các mảng kiến tạo lớn của Thạch quyển

Hình 7.3. Các mảng kiến tạo lớn của Thạch quyển

Read the rest of this entry »

 
11 phản hồi

Posted by trên Tháng Chín 13, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 10

 

Nhãn:

Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu (Địa lý 10)

Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu (Địa lý 10)

1. Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất

Hinh 14.1. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Hình 14.1. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by trên Tháng Chín 12, 2016 in Sách giáo khoa Địa lí 10

 

Nhãn:

Bài 42. Môi trường và sự phát triển bền vững (Địa lý 10)

Bài 42. Môi trường và sự phát triển bền vững (Địa lý 10)

I. Sử dụng hợp lí tài nguyên,bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển
*Hiện trạng của tài nguyên và môi trường:
– Các nguồn tài nguyên có hạn, đang bị cạn kiệt (khoáng sản, sinh vật)
– Môi trường sinh thái đang bị ô nhiễm, suy thoái, sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính.
*Sự phát triển bền vững:
– Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường để cho sự phát triển của xã hội hôm nay không làm hạn chế cho sự phát triển của ngày mai, phải tạo nền tảng cho sự phát triển tương lai.
– Mục tiêu của sự phát triển bền vững: Sự phát triển phải đảm bảo cho con người có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao,trong môi trường sống lành mạnh.
– Cơ sở của sự phát triển bền vững:
+ Giảm đến mức thấp của sự cạn kiệt tài nguyên môi trường. Đảm bảo sử dụng lâu dài các tài nguyên tái tạo lại được bằng cách tái chế, tránh lãng phí, tìm ra nguyên liệu mới thay thế.
+ Bảo tồn tính đa dạng sinh học, quản lí tốt phương thức và mức độ sử dụng.
+ Bảo vệ, duy trì các hệ sinh thái tự nhiên,phục hồi lại các môi trường đã bị suy thoái, giữ gìn cân bằng các hệ sinh thái.
*Hướng giải quyết các vấn đề môi trường:
– Phải có sự phối hợp,nỗ lực chung của các quốc gia,mọi tầng lớp trong xã hội.
– Chấm dứt chạy đua vũ trang,chấm dứt chiến tranh.
– Giúp các nước đang phát triển thoát khỏi đói nghèo.
– Áp dụng các tiến bộ khoa học – kĩ thuật để kiểm soát tình trạng môi trường, sử dụng hợp tài nguyên.
– Phải thực hiện các công tác quốc tế về môi trường, luật môi trường.

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: