RSS

Category Archives: HSG Tỉnh

Đề thi Học sinh giỏi tỉnh Đăk Lăk năm 2017, môn Địa lý (ngày thi 21.3.2017)

Đề thi Học sinh giỏi tỉnh Đăk Lăk năm 2017, môn Địa lý (ngày thi 21.3.2017)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐĂK LĂK

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: ĐỊA LÍ 12 – THPT

Thời gian làm bài:  180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. (3,0 điểm)

a) Phân biệt lớp vỏ địa lí và lớp vỏ Trái Đất. Trong hai lớp vỏ đó, lớp vỏ nào xuất hiện sau? Tại sao?

b) Trình bày khái niệm và biểu hiện của quy luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

Câu 2. (2,0 điểm)

Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?

Read the rest of this entry »

Advertisements
 
3 phản hồi

Posted by trên Tháng Ba 21, 2017 in HSG Tỉnh, ĐỀ THI-ĐÁP ÁN

 

Đề thi Học sinh giỏi tỉnh Đăk Lăk năm 2016, môn Địa lý (ngày thi 18.3.2016)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐĂK LĂK

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: ĐỊA LÍ 12 – THPT

Thời gian làm bài:  180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. (3,0 điểm)

          Quy luật phi địa đới là gì? Trình bày nguyên nhân, biểu hiện của quy luật địa đới.

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào?

b) Các nước đang phát triển gặp khó khăn gì về mặt kinh tế – xã hội khi giải quyết vấn đề môi trường?

Câu 3. (3,0 điểm)

          Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích những thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồi núi đối với phát triển kinh tế-xã hội nước ta.

Câu 4. (3,0 điểm)

a) Cho bảng số liệu dưới đây:

Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by trên Tháng Ba 18, 2016 in HSG Tỉnh, ĐỀ THI-ĐÁP ÁN