RSS

Category Archives: HSG Quốc gia

Bộ đề thi HSG Quốc gia Trung học phổ thông môn Địa Lý từ năm 2007-2017

Bộ đề thi HSG Quốc gia Trung học phổ thông môn Địa Lý từ năm 2007-2017

Bộ đề thi HSG Quốc gia Trung học phổ thông môn Địa Lý từ năm 2007-2017

Advertisements
 
3 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Một 20, 2017 in Học sinh giỏi, HSG Quốc gia

 

Đề thi học sinh Giỏi quốc gia THPT năm 2017 môn Địa lý

Đề thi học sinh Giỏi quốc gia THPT năm 2017 môn Địa lý

Câu 1. (3,0 điểm)

a) Giải thích tại sao giữa chí tuyến và xích đạo có sự khác nhau về nhiệt độ trung bình năm, biên độ nhiệt năm, khí áp, lượng mưa.

b) Tại sao sự phân bố các thảm thực vật từ xích đạo về cực phụ thuộc nhiều vào khí hậu?

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Giải thích tại sao trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ở nhiều nước phát triển, ngành chăn nuôi có tỉ trọng lớn hơn ngành trồng trọt.

b) Tại sao trong quá trình công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển, nhập siêu là xu thế chủ yếu?

Read the rest of this entry »

 
 

Cấu trúc đề thi học sinh Giỏi quốc gia THPT môn Địa lý

Cấu trúc đề thi học sinh Giỏi quốc gia THPT môn Địa lý

CAU TRÚC

 

Đề thi học sinh Giỏi quốc gia THPT năm 2016 môn Địa lý

Đề thi học sinh Giỏi quốc gia THPT năm 2016 môn Địa lý

Câu 1. (3,0 điểm)

  1. a) Phân tích mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực trong quá trình hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.
  2. b) Chứng minh sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất vừa theo quy luật địa đới vừa theo quy luật phi địa đới. Giải thích tại sao?

Câu 2. (2,0 điểm)

  1. a) Phân tích sự khác nhau về đặc điểm đô thị hóa của các nước phát triển và đang phát triển.
  2. b) Tại sao tỉ lệ lao động phi nông nghiệp ngày càng tăng ở các nước đang phát triển?

Read the rest of this entry »

 
 

Đề thi học sinh Giỏi quốc gia THPT năm 2015 môn Địa lý

Đề thi học sinh Giỏi quốc gia THPT năm 2015 môn Địa lý

Câu 1. (3,0 điểm)

a) Phân tích mối liên quan giữa sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên Trái đất với sự chuyển dịch các mảng kiến tạo của thạch quyển và giải thích.

b) Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời giữa hai chí tuyến ảnh hưởng đến dải áp thấp xích đạo và mùa của vùng nhiệt đới như thế nào?

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Phân tích các tiêu chí để đánh giá nền kinh tế của một quốc gia.

b) Giải thích vì sao công nghiệp phân bố tập trung cao độ, còn nông nghiệp thì phân bố trải rộng.

Read the rest of this entry »

 
 

Đề thi học sinh Giỏi quốc gia THPT năm 2014 môn Địa lý

Đề thi học sinh Giỏi quốc gia THPT năm 2014 môn Địa lý

Câu 1. (3,0 điểm)

a) Tại sao trên Trái Đất, sự phân bố nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ đị lí, theo lục địa và đại dương?

b) Chứng minh địa hình là nhân tố tác động rõ rệt đến sự thay đổi khí hậu?

Câu 2. (2,0 điểm)

Tại sao lại nói sự phát triển của các ngành dịch vụ có mối quan hệ chặt chẽ với quá trình công nghiệp hóa?

Read the rest of this entry »

 
10 phản hồi

Posted by trên Tháng Tám 27, 2016 in HSG Quốc gia, ĐỀ THI-ĐÁP ÁN

 

Đề thi học sinh Giỏi quốc gia THPT năm 2013 môn Địa lý

Đề thi học sinh Giỏi quốc gia THPT năm 2013 môn Địa lý

Câu 1. (3,0 điểm)

a) Tại sao ở khu vực chí tuyến có nhiệt độ trung bình năm cao hơn ở Xích đạo và càng về vĩ độ cao thì biên độ nhiệt năm càng lớn, sự chênh lệch độ dài ngày đêm càng nhiều?

b) Giải thích nguyên nhân làm cho phân bố đất trên lục địa cũng tuân theo phan bố của khí hậu và sinh vật.

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Tại sao trong các nguồn năng lượng được sử dụng trên thế giới, năng lượng mặt trời, địa nhiệt, sức gió rất được coi trọng?

b) Sự phát triển của giao thông vận tải có tác động như thế nào đến phân bố dân cư đô thị?

Read the rest of this entry »

 
6 phản hồi

Posted by trên Tháng Tám 26, 2016 in HSG Quốc gia, ĐỀ THI-ĐÁP ÁN