RSS

Category Archives: Chuyên

Đề thi và Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa lí, tỉnh Đăk Lăk năm học 2016-2017

Đề thi và Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa lí, tỉnh Đăk Lăk năm học 2016-2017

Câu 1. (2,5 điểm)

          Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:

  1. Trình bày những thành tựu và hạn chế trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nước ta.

  2. Nêu đặc điểm phân bố dân cư của vùng Tây Nguyên.

Câu 2. (2,5 điểm)

          Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:

  1. Lập bảng số liệu về hiện trạng sản xuất cây lúa ở nước ta: Diện tích, sản lượng, năng suất (tạ/ha), bình quân lúa theo đầu người (kg/người).

  2. Kể tên ba huyện đảo xa bờ nhất của nước ta và cho biết ba huyện đảo đó thuộc các tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung ương) nào? Tại sao cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?

Read the rest of this entry »

Advertisements
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Sáu 19, 2016 in Chuyên

 

Đề thi và Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa lí, Hà Nội năm học 2016-2017

Đề thi và Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa lí, Hà Nội năm học 2016-2017

Câu 1. (1,0 điểm)

a. Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105 km. Trên một bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa Hà Nội và Hải Phòng là 15 cm. Bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?

b. Tại sao về mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền; ngược lại về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền?

Câu 2. (2,0 điểm)

          Cho bảng số liệu sau:

Số lượt khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta, giai đoạn 2000 – 2012

Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by trên Tháng Sáu 10, 2016 in Chuyên, ĐỀ THI-ĐÁP ÁN

 

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa lí, Hà Nội năm học 2015-2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa lí, Hà Nội năm học 2015-2016

Câu 1. (1,0 điểm)

          Vào những ngày nào trong năm, mọi địa phương trên Trái Đất đều có thời gian chiếu sáng trong ngày bằng nhau nhưng lượng nhiệt bề mặt nhận được khác nhau? Tại sao?

Câu 2. (2,0 điểm)

          Cho bảng số liệu sau:

Dân số và sản lượng lương thực của nước ta, giai đoạn 1990 – 2012

Read the rest of this entry »

 

Đề thi và Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa lí, tỉnh Đăk Lăk năm học 2015-2016

Đề thi và Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa lí, tỉnh Đăk Lăk năm học 2015-2016

Câu 1. (2,5 điểm)

          Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:

           a. Trình bày sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta.

           b. Nêu ý nghĩa quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh trong việc phát triển kinh tế-xã hội của nước ta.

Câu 2. (2,5 điểm)

          Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:

          a. Trình bày tiềm năng khai thác khoáng sản và hải sản vùng biển nước ta trong việc phát triển kinh tế-xã hội.

          b. Hãy cho biết vì sao Tây Nguyên là vùng chuyên canh cây cà phê lớn nhất cả nước?

Read the rest of this entry »

 

Đề thi và Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa lí, tỉnh Đăk Lăk năm học 2014-2015

Đề thi và Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa lí, tỉnh Đăk Lăk năm học 2014-2015

Câu 1. (2,0 điểm) Cho bảng số liệu:

TÌNH HÌNH DÂN SỐ NƯỚC TA THỜI KÌ 1921-2013

                                                                                                            (Đơn vị: triệu người)

Năm

1921

1960

1989

2012

1/11/2013

Dân số

15,5

30,2

64,4

88,8

90,0

  1. Nhận xét về tình hình tăng dân số nước ta thời kì trên.

  2. Ảnh hưởng của dân số nước ta đến sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường?

 

Câu 2. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM 2011

Read the rest of this entry »

 

Đề thi và Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa lí, tỉnh Đăk Lăk năm học 2013-2014

Đề thi và Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa lí, tỉnh Đăk Lăk năm học 2013-2014

Câu 1. (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

  1. Nêu tên các đô thị có quy mô dân số trên 1 triệu người.

  2. Cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào, thưa thớt ở những vùng nào. Vì sao?

Câu 2. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG

VÀ NĂNG SUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 – 2010

Read the rest of this entry »

 

Đề thi và Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa lí, tỉnh Đăk Lăk năm học 2012-2013

Đề thi và Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa lí, tỉnh Đăk Lăk năm học 2012-2013

Câu 1( 2,5 điểm):

        Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (NXB Giáo dục Việt Nam) và kiến thức đã học, em hãy:

  1. Nhận xét về ảnh hưởng của phân bố tài nguyên khoáng sản tới phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta.

  2. Nêu tên 4 thành phố là những trung tâm dệt may lớn nhất nước ta. Những thuận lợi nào đã giúp các thành phố trên trở thành trung tâm dệt may lớn nhất cả nước?

 

Câu 2. ( 2,5 điểm)

 Cho bảng số liệu về:

                                 SỐ DÂN VÀ TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN Ở NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Read the rest of this entry »