RSS

Category Archives: Olympic

Đề thi Olympic 10/3 tỉnh Đăk Lăk lần thứ I, môn Địa lý lớp 10 năm 2016 (ngày thi 5.3.2016)

Đề thi Olympic 10/3 tỉnh Đăk Lăk lần thứ I, môn Địa lý lớp 10 năm 2016 (ngày thi 5.3.2016)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐĂK LĂK

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI OLYMPIC 10/3 LẦN THỨ I NĂM 2016

Môn thi:   ĐỊA LÍ  – LỚP 10

Thời gian làm bài:  180 phút, không kể thời gian phát đề

Ghi chú: Thí sinh làm mỗi câu trên một tờ giấy thi riêng.

Câu 1. (4,0 điểm)

a. Thế nào là hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh? Những nơi nào xảy ra hiện tượng này?

b. Vào ngày tháng nào trong năm, Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất ở Huế (vĩ độ 16026’B)? (được phép sai số 01 ngày).

c. Tính góc nhập xạ của tia sáng Mặt Trời ở Hà Nội (vĩ độ 21002’B) và Thành phố Hồ Chí Minh (vĩ độ 10047’B) khi Mặt trời lên thiên đỉnh ở Huế lần thứ nhất?

Câu 2. (4,0 điểm)

a. So sánh sự khác nhau giữa gió mùa và gió Mậu dịch.

b. Giải thích tại sao ngay cả những nơi diễn ra gió Mậu dịch, là loại gió ổn định nhất vẫn có gió mùa và các loại gió địa phương hoạt động?

Read the rest of this entry »

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Ba 5, 2016 in Olympic, Olympic 30/4

 

Đề thi Olympic 10/3 tỉnh Đăk Lăk lần thứ I, môn Địa lý lớp 11 năm 2016 (ngày thi 5.3.2016)

Đề thi Olympic 10/3 tỉnh Đăk Lăk lần thứ I, môn Địa lý lớp 11 năm 2016 (ngày thi 5.3.2016)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐĂK LĂK

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI OLYMPIC 10/3 LẦN THỨ I NĂM 2016

Môn thi:   ĐỊA LÍ  – LỚP 11

Thời gian làm bài:  180 phút, không kể thời gian phát đề

Ghi chú: Thí sinh làm mỗi câu trên một tờ giấy thi riêng.

Câu 1. (4,0 điểm)

a. Thế nào là nền kinh tế tri thức? Việt Nam có những điều kiện thuận lợi gì để tiếp cận nền kinh tế tri thức?

b. Trình bày những thành tựu và tác động của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế – xã hội thế giới.

Câu 2. (4,0 điểm)

a. Nêu nguyên nhân, hậu quả và biện pháp giải quyết các vấn đề môi trường hiện nay trên thế giới.

b. Cho biết sự khác nhau cơ bản về đặc điểm dân số giữa các nước phát triển và đang phát triển. Sự gia tăng dân số không phù hợp với tăng trưởng kinh tế gây ra những hậu quả gì?

Read the rest of this entry »

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Ba 5, 2016 in Olympic, Olympic 30/4, ĐỀ THI-ĐÁP ÁN

 

Nội dung và cấu trúc thi Olympic môn Địa lý lớp 11

Nội dung và cấu trúc thi Olympic môn Địa lý lớp 11

NỘI DUNG ÔN LUYỆN

Chương trình Địa lí lớp 11 Nâng cao

LÍ THUYẾT

Phần I: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI

  1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước.

  2. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, nền kinh tế tri thức.

  3. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.

  4. Một số vấn đề mang tính toàn cầu.

Read the rest of this entry »

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Một 13, 2016 in CHUYÊN ĐỀ, Olympic

 

Nội dung và cấu trúc thi Olympic môn Địa lý lớp 10

Nội dung và cấu trúc thi Olympic môn Địa lý lớp 10

NỘI DUNG ÔN LUYỆN

Chương trình Địa lí lớp 10 Nâng cao

LÍ THUYẾT

Phần I: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

1.Hệ quả các chuyển động của Trái Đất

– Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.

– Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.

Read the rest of this entry »

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Một 10, 2016 in CHUYÊN ĐỀ, Olympic

 

Đáp án Olympic 30/4 môn Địa lý lớp 11 năm 2014

Đáp án Olympic 30/4 môn Địa lý lớp 11 năm 2014

 ĐÁP ÁN OLYMPIC 30/4 MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 NĂM 2014

Câu 1:

a. Nền kinh tế – xã hội của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển có sự tương phản rõ rệt:

Tiêu chí

Nhóm nước phát triển

Nhóm nước đang phát triển

Kinh tế

-GDP/người

Cao (trên 8000 USD/người)

Thấp (vài trăm đến vài nghìn USD/người)

-Cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế

+Kv I: rất thấp (2%)

+Kv III: rất cao (71%)

+Kv I: còn cao (25%)

+Kv III: chưa cao (43%)

-Đầu tư ra nước ngoài

Chủ yếu đầu tư ra nước ngoài

Chủ yếu nhận đầu tư từ bên ngoài

-Nợ nước ngoài

Cho vay nợ

Nợ nước ngoài nhiều và càng tăng

-Xuất nhập khẩu

+Giá trị xuất nhập khẩu cao

+Hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng đã qua chế biến

+Giá trị xuất nhập khẩu thấp

+Hàng xuất khẩu chủ yếu là khoáng sản và hàng sơ chế

Xã hội

-Tuổi thọ trung bình

Cao, trung bình 76 tuổi (năm 2005)

Còn thấp, trung bình 65 tuổi (năm 2005)

-Chỉ số HDI

Cao (0,855-năm 2003)

Còn thấp (0,694-năm 2003)

 b. HDI và giải thích chỉ số HDI của các nước đang phát triển thấp hơn của các nước phát triển:

– HDI là chỉ số phát triển con người. Dùng để so sánh, đánh giá, phản ánh trình độ phát triển kinh tế-xã hội, chất lượng cuộc sống dân cư của một nước.

– Vì thi nhập bình quân đầu nười, tỉ lệ người biết chữ, tuổi thọ trung bình đều thấp hơn sơ với nhóm nước phát triển.

Read the rest of this entry »

 
6 phản hồi

Posted by on Tháng Ba 13, 2015 in CHUYÊN ĐỀ, Olympic, ĐỀ THI-ĐÁP ÁN

 

Đề thi Olympic 30/4 môn Địa lý lớp 11 năm 2014

Đề thi Olympic 30/4 môn Địa lý lớp 11 năm 2014

CÂU 1:

  1. Chứng minh nền kinh tế – xã hội của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển có sự tương phản rõ rệt.

  2. HDI là gì? Vì sao chỉ số HDI của các nước đang phát triển thấp hơn của các nước phát triển?

CÂU 2:

  1. Trình bày nguyên nhân, hậu quả và giải pháp về vấn đề ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển, đại dương và sự suy giảm đa dạng sinh vật.

  2. Nêu các nhiệm vụ chủ yếu của nước ta về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Read the rest of this entry »

 
11 phản hồi

Posted by on Tháng Mười Hai 21, 2014 in CHUYÊN ĐỀ, Olympic, ĐỀ THI-ĐÁP ÁN