RSS

Category Archives: BIỂU ĐỒ

110 bài tập vẽ Biểu đồ và 50 Công thức tính trong môn Địa lý

110 bài tập vẽ Biểu đồ và 50 Công thức tính trong môn Địa lý

110 bài tập vẽ Biểu đồ và 50 Công thức tính trong môn Địa lý

Sản phẩm gửi

BÀI 1. Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

                                                             (Đơn vị: nghìn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

 -Nuôi cá

281,7

302,8

 -Nuôi tôm

4,9

4,5

 -Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

122,2

29,8

  1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu diện tích mặt nước ngọt và nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam, năm 2005 và năm 2014.

  2. Rút ra những nhận xét cần thiết.

Read the rest of this entry »

Advertisements
 

Trả lời vướng mắc khi truy cập vào https://onthidialy.wordpress.com

Trả lời vướng mắc khi truy cập vào https://onthidialy.wordpress.com

Mấy hôm nay một số bạn xem thắc mắc hay bị gián đoạn khi vào https://onthidialy.wordpress.com/, bằng điện thoại, để vào được bình thường các bạn nên có phần hỗ trợ từ https://www.hotspotshield.com/ hoặc http://ultrasurf.us/ CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

HotspotShield

 

Ultrasurf

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Hai 27, 2016 in BIỂU ĐỒ

 

Kỹ năng phân tích Bảng số liệu thống kê môn Địa Lý

Kỹ năng phân tích Bảng số liệu thống kê môn Địa Lý
  1. Không được bỏ sót các dữ liệu.

            Trong quá trình phân tích phải sử dụng tất cả các số liệu có trong bảng. Cần phải sử dụng hết các dữ liệu của đề ra, tránh bỏ sót số liệu dẫn tới việc cắt nghĩa sai, thiếu ý trong bài làm.

  1. Cần kết hợp giữa số liệu tương đối và tuyệt đối trong quá trình phân tích.

– BSL có thể có đơn vị tuyệt đối (dùng loại đơn vị tấn, hay m3, tỉ kwh, tỉ đồng.), hoặc tương đối (%).

– Trong trường hợp đơn vị tuyệt đối cần tính toán ra các đại lượng tương đối. Quá trình phân tích phải đưa được cả hai đại lượng này để minh hoạ.

Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by trên Tháng Năm 24, 2015 in BIỂU ĐỒ, Phân tích bảng số liệu

 

Hướng dẫn vẽ biểu đồ Tròn (địa lý)

Hướng dẫn vẽ biểu đồ Tròn (địa lý)

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ Tròn (địa lý)

lý thuyết tron 1

b. Cách vẽ biểu đồ Tròn (địa lý)

Read the rest of this entry »

 
87 phản hồi

Posted by trên Tháng Năm 24, 2015 in BIỂU ĐỒ, Biểu đồ Tròn

 

Hướng dẫn vẽ biểu đồ Kết hợp (Cột và Đường) môn Địa lí

Hướng dẫn vẽ biểu đồ Kết hợp (Cột và Đường) môn Địa lí

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ Kết hợp (Cột và Đường)

cot+duong 1

b.Cách vẽ biểu đồ Kết hợp (Cột và Đường)

Read the rest of this entry »

 
61 phản hồi

Posted by trên Tháng Năm 24, 2015 in BIỂU ĐỒ, Biểu đồ Cột + Đường

 

Hướng dẫn vẽ biểu đồ Đường (địa lý)

Hướng dẫn vẽ biểu đồ Đường (địa lý)

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ Đường (địa lý)

đường 1

b. Cách vẽ biểu đồ Đường (địa lý)

Read the rest of this entry »

 
80 phản hồi

Posted by trên Tháng Năm 24, 2015 in BIỂU ĐỒ, Biểu đồ Đường

 

Hướng dẫn vẽ biểu đồ Miền (địa lý)

Hướng dẫn vẽ biểu đồ Miền (địa lý)

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ Miền (địa lý)

ly thuyet mien 1

b. Cách vẽ biểu đồ Miền (địa lý)

Read the rest of this entry »

 
67 phản hồi

Posted by trên Tháng Năm 24, 2015 in BIỂU ĐỒ, Biểu đồ Miền