RSS

Category Archives: Tây Ninh

Bản đồ các huyện, thị của tỉnh Tây Ninh

Bản đồ các huyện, thị của tỉnh Tây Ninh

Bản đồ 9 đơn vị hành chính của tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Thành phố Tây Ninh và các huyện Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Bến Cầu, Trảng Bàng, Hòa Thành.

1. Bản đồ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Bản đồ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Read the rest of this entry »

Advertisements
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Tám 22, 2017 in BẢN ĐỒ, Tây Ninh