RSS

Category Archives: Kinh tế ngành

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “Lâm Nghiệp và Thủy Sản” (tr. 20)

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “Lâm Nghiệp và Thủy Sản” (tr. 20)

– Nội dung của bản đồ thể hiện hai ngành lâm nghiệp và thủy sản bao gồm: tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh, quy mô giá trị sản xuất lâm nghiệp của các tỉnh, sản lượng thuỷ sản đánh bắt và nuôi trồng của các tỉnh và thành phố, các bãi cá tôm và sản lượng thuỷ sản của cả nước qua các năm.

– Tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh được thể hiện bằng phương pháp đồ giải (Cartogram) với 5 cấp độ màu khác nhau tính theo đơn vị %. Màu càng đậm tỉ lệ diện tích càng cao. Giá trị sản xuất lâm nghiệp của các tỉnh và thành phố được thể hiện bằng phương pháp bản đồ – biểu đồ (Cartodiagram) với các thang quy ước 1mm tương ứng với 20 tỉ đồng.

Read the rest of this entry »

Advertisements
 
3 phản hồi

Posted by trên Tháng Một 23, 2015 in ATLAT, Kinh tế ngành

 
Hình ảnh

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “Chăn Nuôi” (tr. 19)

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “Chăn Nuôi” (tr. 19)

Bản đồ chăn nuôi đề cập đến hai nội dung chính là số lượng gia súc, gia cầm của các tỉnh và số lượng gia súc bình quân. Số lượng gia súc, gia cầm được thể hiện bằng phương pháp bản đồ – biểu đồ (Cartodiagram), với các biểu đồ cột và biểu đồ nửa tròn. Độ cao của các cột biểu hiện số lượng trâu và số lượng bò; độ lớn của biểu đồ nửa tròn biểu hiện số lượng trên theo đơn vị tỉnh. Thông qua các đơn vị quy ước (1mm ứng với 50.000 con trâu bò, 1mm ứng với 200.000 con lợn và các quy ước kích thước lớn nhỏ khác nhau của biểu đồ nửa tròn) có thể tính được số lượng gia súc và gia cầm cửa từng tỉnh.

Read the rest of this entry »

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Một 23, 2015 in ATLAT, Kinh tế ngành

 

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “Cây Công Nghiệp” (tr. 19)

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “Cây Công Nghiệp” (tr. 19)

Bản đồ cây công nghiệp thể hiện một trong hai nội dung chính là tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với diện tích gieo trồng và được thể hiện bằng phương pháp đồ giải (Cartogram). Nền màu càng đậm, tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp càng cao. Nội dung thứ hai thể hiện sự phân bố của một số loại cây công nghiệp như mía, lạc, bông, thuốc lá (cây công nghiệp ngắn ngày) và cây công nghiệp như chè, hồ tiêu, cà phê, cao su…(cây công nghiệp dài ngày).

Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by trên Tháng Một 22, 2015 in ATLAT, Kinh tế ngành

 

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “Lúa” (tr. 19)

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “Lúa” (tr. 19)

Bản đồ Lúa thể hiện các nội dung về diện tích và sản lượng lúa của các tỉnh, diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực. Diện tích và sản lượng lúa của các tỉnh được thể hiện bằng phương pháp bản đồ – biểu đồ (Cartodiagram) với biểu đồ cột. Trong đó, biểu đồ cột màu xanh thể hiện diện tích, mỗi milimét tương ứng với 50.000 ha; cột màu cam thể hiện sản lượng lúa, mỗi milimét tương ứng với 100.000 tấn. Thông qua đó có thể tích được diện tích và sản lượng lúa của từng tỉnh. Diện tích trồng lúa so với diện tích cây lương thực được thể hiện bằng phương pháp đồ giải (Cartogram).

Read the rest of this entry »

 
%(count) bình luận

Posted by trên Tháng Một 22, 2015 in ATLAT, Kinh tế ngành

 
Hình ảnh

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “Nông nghiệp Chung” (tr. 18)

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “Nông nghiệp Chung” (tr. 18)

Nội dung trên bản đồ thể hiện bao gồm các yếu tố hiện trạng sử dụng đất, các vùng nông nghiệp, các cây trồng và vật nuôi chính; cùng các biểu đồ phụ thể hiện giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

– Hiện trạng sử dụng đất trên bản đồ nông nghiệp chung được thể một cách khá nổi bật thông qua phương pháp vùng phân bố với nền màu khác nhau. Mỗi nền màu thể hiện một loại đất khác nhau bao gồm đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây công nghiệp hàng năm; đất trồng cây công nghiệp lâu năm; đất lâm nghiệp có rừng; mặt nước nuôi trồng thủy sản; đất nông lâm kết hợp.

Read the rest of this entry »

 
%(count) bình luận

Posted by trên Tháng Một 21, 2015 in ATLAT, Kinh tế ngành

 

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “Kinh Tế Chung” (tr. 17)

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “Kinh Tế Chung” (tr. 17)

– Trên bản đồ thể hiện được quy mô và cơ cấu GDP phân theo các khu vực kinh tế của các trung tâm kinh tế, GDP bình quân tính theo đầu người của các tỉnh năm 2007. GDP và tốc độ tăng trưởng kinh tế qua các năm từ 2000 – 2007.
– Bản đồ cũng thể hiện các vùng kinh tế của Việt Nam (gồm 7 vùng), cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 1990 – 2007. Từ đó giúp học sinh có thể nắm một cách khái quát nhất về nền kinh tế của nước ta.

Read the rest of this entry »

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Một 20, 2015 in ATLAT, Kinh tế ngành

 

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “Công nghiệp Chung” (tr. 21)

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam trang “Công nghiệp Chung” (tr. 21)

Nội dung chủ yếu của trang bản đồ thể hiện những đặc điểm chung của công nghiệp Việt Nam và sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp.

– Các trung tâm công nghiệp, các điểm công nghiệp theo giá trị sản xuất được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu, phương pháp này cho phép định vị chính xác vị trí địa lí của các trung tâm và điểm công nghiệp, đồng thời thể hiện được cả quy mô và cơ cấu ngành của từng trung tâm công nghiệp. Quy mô của các trung tâm công nghiệp được tính theo giá trị sản xuất thông qua 4 bậc quy ước từ dưới 9 nghìn tỉ đồng; 9-40 nghìn tỉ đồng; 40-120 nghìn tỉ đồng và trên 120 nghìn tỉ đồng. Trong các vòng tròn còn có kí hiệu các ngành công nghiệp được biểu hiện bằng các kí hiệu hình học và kí hiệu trực quan. Thông qua các bậc và kí hiệu này, người đọc có thể tìm hiểu được sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp:

Read the rest of this entry »

 
5 phản hồi

Posted by trên Tháng Một 20, 2015 in ATLAT, Kinh tế ngành